Дигитално потпишување

Потребно е да се инсталира клиентската апликација

Додади екстензија